Các câu lạc bộ đạt tiêu chí An toàn - Vệ sinh - Xanh - Sạch - Đẹp năm 2017

Chi tiết xem tại đây: new doc 2018-08-03 10.49.20.pdf