Văn phòng

Ông Phạm Hữu Tâm - Tổng thư ký Liên đoàn Thể Thao dưới nước TP.HCM

Bà Bế Thị Kim Thanh - Chánh văn phòng

Cô Nguyễn Cẩm Hằng - Nhân viên văn phòng