LIÊN ĐOÀN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH

 

LIÊN ĐOÀN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Liên đoàn thể thao dưới nước TP. Hồ Chí Minh (Ban hành theo quyết định số 4073/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch UBND Thành Phố Hồ Chí Minh).

Liên đoàn Thể thao dưới nước Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Liên đoàn) là tổ chức quần chúng tự nguyện của những người làm công tác chuyên môn và yêu thích hoạt động, tập luyện các môn thể thao dưới nước của Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm củng cố phát triển và nâng cao trình độ thi đấu các môn thể thao dưới nước theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước.

Liên đoàn Thể thao dưới nước Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Liên đoàn hoạt động trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh, trong lĩnh vực thể thao dưới nước cả phong trào và thể thao thành tích cao.

Liên đoàn chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn theo quy định của pháp luật.

Đại diện chính thức cho các tổ chức về các môn thể thao dưới nước của thành phố trongquá trình hợp tác và phát triển với tổ chức thể thao các tỉnh thành theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Liên đoàn Thể thao dưới nước Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 137 thành viên là các tổ chức thể thao dưới nước trên địa bàn Thành phố được chia thành các nhóm chính sau:

-         Chi hội của các môn thể thao dưới nước.

-         Hồ bơi trực thuộc Trung tâm TDTT Quận, Huyện. 

-         Công viên nước và các hồ bơi công cộng. 

-         Hồ bơi trường học.

-         Hồ bơi khu căn hộ.

-         Hồ bơi khách sạn, Resort.

Mục đích hoạt động của Liên đoàn Thể thao dưới nước Thành phố là thúc đẩy phong trào các môn thể thao dưới nước của Thành phố phát triển về quy mô và chất lượng, nhằm xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và phòng chống tai nạn đuối nước cho nhân dân.