Liên hệ

Liên Đoàn Thể Thao Dưới Nước Thành Phố Hồ Chí Minh

215A Lý Thường Kiệt, P15 , Quận 11, Tp.HCM
+ 08.38.63.5300
+ 08.38.63.5300
info@gmail.com
www.hasa.org.vn

Phòng Dịch vụ khách hàng

+ 08.38.63.5300
info@gmail.com