GIẢI BƠI LỘI NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU

👉Chương trình thi đấu ngày 1: CTTD-ND24-N1.pdf

👉Chương trình thi đấu ngày 2: CTTD-ND24-N2.pdf

👉Chương trình thi đấu ngày 3: CTTD-ND24-N3.pdf

👉Chương trình thi đấu ngày 4: CTTD-ND24-N4.pdf

👉Chương trình thi đấu ngày 5: CTTD-ND24-N5.pdf

KẾT QUẢ THI ĐẤU

👉Kết quả thi đấu ngày 1: KQ-ND24-N1.pdf

👉Kết quả thi đấu ngày 2: KQ-ND24-N2.pdf

👉Kết quả thi đấu ngày 3: KQ-ND24-N3.pdf

👉Kết quả thi đấu ngày 4: KQ-ND24-N4.pdf

👉Kết quả thi đấu ngày 5: KQ-ND24-N5.pdf

👉Tổng sắp huy chương 5 ngày: TSHC-ND24-5N.pdf

Thời gian: Từ ngày 17 tháng 06 đến 21 tháng 06 năm 2024
Địa điểm: Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ (215A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11)
#hasa #bhswim #tyr