GIẢI BƠI LẶN VÔ ĐỊCH TRẺ TP.HCM NĂM 2024

Ngày 1: CTTD-VDTTP24-N1.pdf

Ngày 2: CTTD-VDTTP24-N2.pdf

Ngày 3: CTTD-VDTTP24-N3.pdf

Ngày 4: CTTD-VDTTP24-N4.pdf

Ngày 5: CTTD-VDTTP24-N5.pdf

 

Kết quả thi đấu ngày 1: KQ-VDTTP24-N1.pdf

Kết quả thi đấu ngày 2: KQ-VDTTP24-N2.pdf

Kết quả thi đấu ngày 3: KQ-VDTTP24-N3.pdf

Kết quả thi đấu ngày 4: KQ-VDTTP24-N4.pdf

Kết quả thi đấu ngày 5: KQ-VDTTP24-N5.pdf

Tổng sắp huy chương 5 ngày: TSHC-VDTTP24-5N.pdf