Thông Báo Mở Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Chuyên Môn Khóa 2/2023

THÔNG BÁO
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN KHÓA 2/2023

1. Lớp Đào tạo nhân viên trực hồ, cứu hộ (23/10 - 02/11/2023)
2. Lớp Tái đào tạo nhân viên trực hồ, cứu hộ (30/10 - 02/11/2023)
3. Lớp Hướng dẫn viên dạy bơi ban đầu (06/11 - 09/11/2023)

Chi tiết xem tại đây

Thông báo: TB-K2-2023.pdf

Chương trình Cứu hộ: CTCH-2-2023.pdf

Chương trình HDV: CTHDV-2-2023.pdf

Chương trình Tái đào tạo: CTTDT-2-2023.pdf