QUY CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN CÁC MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC TP.HCM

 Xem chi tiết tại đây: quy chế chuyển nhượng VĐV.pdf