GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN LIÊN ĐOÀN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTải file tại đây =>>>>>>>> giấy-đăng-ký-thành-viên-liên-đoàn.doc

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________________

GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN LIÊN ĐOÀN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ban chấp hành Liên đoàn Thể thao dưới nước Tp.HCM.

Tên đơn vị (cá nhân): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giấy phép kinh doanh số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cấp ngày  . . . . . . tháng  . . . . . . . . năm  . . . . . . . . Nơi cấp: . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sau khi nghiên cứu điều lệ hoạt động của Liên đoàn Thể thao dưới nước (TTDN) thành phố Hồ Chí Minh

do Ủy Ban Nhân dân thành phố ký quyết định ban hành số: 4073/QĐ-UBND ngày 19/8/2015, chúng tôi

nhất trí tán thành và tự nguyện làm đơn xin gia nhập hội viên của Liên đoàn TTDN/Tp.HCM.

Chúng tôi cam kết chấp hành tốt điều lệ của Liên đoàn, tích cực hoạt động góp phần xây dựng 

Liên đoàn TTDN/TP ngày càng vững mạnh.

A.     Quyền lợi của hội viên

B.     Nghĩa vụ của hội viên

  1. Được Liên đoàn hỗ trợ và cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của quý hội viên.
  1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ; quy định của Liên đoàn.

  1. Được Liên đoàn tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động thể thao dưới nước.
  1. Tham gia các hoạt động của Liên đoàn; đoàn kết, hợp tác với các Hội viên khác để xây dựng Liên đoàn phát triển vững mạnh.

  1. Được tham gia vào các sự kiện, hoạt động do Liên đoàn tổ chức.
  1. Quan tâm, xây dựng và bảo vệ uy tín của Liên đoàn.

  1. Được xin rút ra khỏi Liên đoàn.

4.      Đóng hội phí (niên liễm) đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

                                                                                                          Đại diện Đơn vị (cá nhân)

                                                                                                        (Ký và ghi họ tên)