Nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Chi tiết xem tại đây: NĐ 158 (12.11.13)_Xử phạt VHTTDL.doc