KẾT QUẢ GIẢI LẶN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA HỒ 25M NĂM 2019

Kết quả ngày 1 môn Lặn: ngay 1.pdf

Kết quả ngày 2 môn Lặn : ngay 2.pdf 

Kết quả ngày 3 môn Lặn: ngay 3.pdf

Tổng sắp 3 ngày: tong sap 3 ngay.pdf

Kỷ lục ngày 2: ky luc ngay 2.pdf 

Kỷ lục ngày 1: ky luc ngày 1.pdf

Kỷ lục ngày 3: ky luc ngay 3.pdf