KẾT QUẢ GIẢI BƠI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA HỒ 25M NĂM 2019

Kết quả ngày 1: ngay 1.pdf

Kết quả ngày 2: ngay 2.pdf

Kết quả ngày thứ 3: ngay 3 (1).pdf

Kết quả ngày thứ 4: ngay 4.pdf

Kết quả ngày 5: ngay 5.pdf

Tổng sắp huy chương 5 ngày : tong sap 4 ngay.pdf

Kỷ lục ngày 1: ky luc ngay 1.pdf

Kỷ lục ngày 2: ky luc ngay 2.pdf

Kỷ lục ngày 3: ky luc ngay 3 (1).pdf

Kỷ lục ngày 4: ky luc ngay 4.pdf

Kỷ lục ngày 5: ky luc ngay 5.pdf