KẾT QUẢ GIẢI BƠI-LẶN NĂNG KHIẾU THÀNH PHỐ NĂM 2020

Kết quả ngày 1: KQ N1.pdf

Kết quả ngày 2: KQ N2.pdf

Kết quả ngày 3: KQ N3.pdf

Kết quả ngày 4: KQ N4.pdf

Kết quả ngày 5: KQ N5.pdf

Kết quả ngày 6: KQ N6.pdf

Tổng sắp huy chương môn Bơi: TONG SAP HC MON BOI.pdf

Tổng sắp huy chương môn Lặn: TONG SAP HC MON LAN.pdf