KẾT QUẢ GIẢI LẶN ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC NĂM 2018 TỪ NGÀY 26/11-29/11/2018

Kết quả ngày thứ 1: ket qua mon lan ngay 1.pdf

Kết quả ngày thứ 2: ket qua ngay 2.pdf

Kết quả ngày thứ 3:ket qua ngay 3.pdf

Kết quả ngày thứ 4: ket qua ngay 4.pdf

Tổng sắp huy chương 4 ngày : tong sap huy chuong.pdf

Kỷ lục 2 ngày:ky luc 2 ngay.pdf

Kỷ lục ngày 4: ky luc ngay 4.pdf

Kỷ lục ngày 3: ky luc ngay 3.pdf