Điều lệ và chương trình thi đấu chi tiết giải bơi vô địch toàn năng các lứa tuổi thành phố hồ chí minh năm 2017

 

Điều lệ giải bơi vô địch toàn năng các lứa tuổi thành phố hồ chí minh năm 2017

=>>>>   VDTN2017.pdf

Chương trình thi đấu chi tiết: ============>>>>>>>> chuongtrinhthidauvdtn2017.pdf