GIẢI BƠI NGHỆ THUẬT VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2018

Điều lệ và chương trình thi đấu:noi dung.pdf