Kết quả thi đấu giải Bơi - Lặn Vô Địch Trẻ Quốc Gia năm 2017

Kết quả thi đấu môn bơi : kết quả.pdf

Tổng sắp huy chương môn bơi tổng sắp hc.pdf

Kết quả thi đấu môn lặn: kết quả lan.pdf

Tổng sắp huy chương môn lặn: tổng sắp hc lặn.pdf

Phá kỷ lục lứa tuổi: phá kỷ lục lứa tuổi.pdf

Kỷ lục quốc gia và kỷ lục lưa tuổi: klqg và kllt.pdf