Điều lệ và Chương trình thi đấu Giải Thể Thao Học Sinh TP năm học 2017 - 2018 môn Bơi Lội

Điều lệ Giải Thể Thao Học Sinh TP năm học 2017 - 2018 môn Bơi LộiDIEU LE TTHS 2017-2018.pdf

Môn bơi lội nằm ở điều 32 trong bộ điều lệ

Chương trình thi đấu Giải Thể Thao Học Sinh TP năm học 2017 - 2018 môn Bơi Lộichuong trinh thi dau giai TTHS TP nam hoc 2017-2018.pdf

Chương trình thi đấu chi tiết từng ngày Giải Thể Thao Học Sinh TP năm học 2017 - 2018 môn Bơi LộiCT thi đấu chi tiết từng ngày giải HS năm 2017 2018.pdf