CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO DƯỚI NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH