Điều Lệ Giải Vô Địch Bơi Lặn Trẻ Tp.HCM Năm 2021

GIẢI VÔ ĐỊCH BƠI LẶN TRẺ TP.HCM NĂM 2021
📜 Điều lệ Bơi: bit.ly/DL-B-VDT21
📜 Điều lệ Lặn: bit.ly/DL-L-VDT21
📅 Thời gian: Từ ngày 22 đến 26 tháng 3 năm 2021
📍 Địa điểm: Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu (số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1)
🏆 Chương trình thi đấu: bit.ly/CTTD-VDT21