Điều lệ và Chương trình thi đấu Giải Vô Địch Bơi - Lặn Trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2017

Điều lệ Giải Vô Địch Bơi - Lặn Trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2017

Chi tiết xem tại đây =>>>> new doc 4.pdf

Chương trình Giải Vô Địch Bơi - Lặn Trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2017

Lịch thi đấu chi tiết từng ngày: CTTD boilan vd tre (2).xls