GIẢI BƠI NGHỆ THUẬT CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

Chương trình thi đấu: Chương trình thi đấu.pdf

Điều lệ thi đấu: