Thông báo mở Khóa II/2017 đào tạo Cứu hộ viên, Tái đào tạo cứu hộ viên, Hướng dẫn viên dạy bơi ban đầu

  1. Cứu Hộ Viên học từ ngày: 06/9 - 15/9/2017, học vào các buổi sáng từ 08:00 đến 11:30 tất cả các ngày, 

        riêng ngày 12/9 (thứ 3)  học sáng 08:00 đến 11:30, chiều học 13:30 đến 16:3.

       2.  Tái Đào Tạo học ngày 11/9 và 12/9/2017, học buổi chiều từ 13:30 đến 16:30.

       3.  Hướng dẫn viên dạy bơi ban đầu học từ ngày: 19/9 đến 22/9/2017, học sáng từ 08:00 đến 11:30, chiều từ 14:00        đến 16:30.

Xem chi tiết tại đây: New Doc 2017-07-28.pdf